Lavinové nebezpečí

platí 2. stupeň lavinového nebezpečí - mírné

Na hřebenech Krkonoš je 70 - 100 cm sněhu. Za poslední sněžení napadlo 15 cm nového sněhu a za působení silného SZ větru. Více sněhu uloženo na závětrných svazích (S až JZ) a ve žlabech. Na severních svazích sníh napadl na několika centimetrovou vrstvu hranatého sněhu (po prvním sněžení). Vlivem větru se vytvořily v sněhové pokrývce desky z navátého sněhu. V sněhové pokrývce se vytvořily také velmi měkké vrstvy (hranatozrnitý sníh) a to ve všech expozicích. Sněhová pokrývka se postupně stabilizuje. Mohou se zde vyskytnou laviny deskové.
Včera se na jižních a slunných svazích mírně oteplilo a následně ochladilo čímž vznikla na povrchu ledová krusta. Během dne na těchto svazích teplota opět stoupne nad 0°C, sníh bude vlhký až mokrý, zde se mohou vyskytnout laviny z mokrého sněhu.
Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení (výjimečně i při malém dodatečném zatížení) a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu.
Platí 2. stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice.

Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá.